Müşteri Destek Hattı +90 212 452 31 41
Turkish English German
İstanbul Gümrük Müşavirliği

İstenilen Evraklar


- Tüm belgeler 2 nüsha olarak temin edilmelidir.
- Vekaletname (noter tasdikli)
- Vergi dairesi mükellefiyet belgesi (vergi dairesinden-orijinal)
- İmza sirküleri (noter tasdikli)
- Şahıs firmalarından imza beyannamesi.
- Ticaret sicil gazetesi (kuruluş-değişiklikler)
- Yeni kuruluşlardan (şahıs veya tüzel) ticaret sicil memurluğuna müracaat dilekçesi
- Faaliyet belgesi (ticaret odasından)
- Şahıs firmalarından kayıtlı oldukları esnaf ve sanatkarlar odasının belgesi de geçerlidir.
- İstanbul dışında olup istanbul ticaret odasına kaydı bulunmayan firmaların geriye dönük son 1 ay önce alınmış faaliyet belgeleri gerekmektedir.
- Nüfus cüzdan sureti (imza yetkilisine ait.)
- Ticari fatura (maliye tasdikli) ihracat yapılacak ise
- Firma kaşesi
- Antetli kağıt
- Kapasite raporu (varsa)
- D.İ.İ.B. , yatırım teşvik belgesi (varsa)
- Marka tescil belgeleri veya ikili marka anlaşmaları (varsa)
Not : Yukarıdaki belgeler tarafınızdan bir defaya mahsus istenilmekte olup bir yıl süre ile geçerlidir. Adı geçen evraklarda değişiklik (isim, ünvan, vergi dairesi, vergi nosu vb.) Olması durumunda tarafımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.Sizin İçin Değerli Olan Herşey
BİZİMLE GÜVENDE
Destek Hattı